ຄອບຄົວຕົວແບບ

ລ້ຽງເປັດຂາຍໄຂ່ ສ້າງລາຍໄດ້ ລ້ຽງຄອບຄົວ ຫລາຍກວ່າ 100 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນຮຽງ ຊາມຸນຕີ ອາຍຸ 53 ປີ ຢູ່ບ້ານ ເກີນເໜືອ ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເປັນອີກຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ສ້າງລາຍຮັບຈາກການລ້ຽງເປັດແມ່ພັນໄຂ່.