ຂ້ອຍລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຕົນເອງ ແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດດຽວນີ້ ໄດ້6ເດືອນ ລູກຂ້ອຍແຂງແຮງດີ!

ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ ຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດ6ເດືອນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ທີ່ແມ່ຫລາຍຄົນບໍ່ຄວນຖືເບົາ ເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລູກສາມາດຫລີກລ່ຽງຄວາມເຈັບປ່ວຍໂດຍສະເພາະພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ. ນາງ ປ້ຽວ ອາຍຸ24ປີ ປະຊາຊົນບ ບ້ານ ປາກເປງ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ : ຂ້ອຍລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຂ້ອຍພຽງຢ່າງດຽວ ຕັ້ງແຕ່ມື້ລູກເກີດຈົນຮອດດຽວນີ້

Read more

ແຂວງວຽງຈັນເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອໂຄສະນາວຽກງານໂພສະນາການ ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້

ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ຮ່ວມໂຄງການເປີດໃຈໄວໜຸ່ມເຊິ່ງເປັນລາຍການວິທະຍຸໄວໜຸ່ມ ເປີດມາແຕ່ປີ 2009, ເປັນລາຍການທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ໄວໜຸ່ມ ໃນການສ້າງລາຍການວິທະຍຸເດັກໃຫ້ໄດ້ອອກອາກາດທຸກໆວັນເສົາ ເວລາ 9:30 – 10:30 ທາງຄື້ນ Fm 100 MHz ທີ່ກວມເອົາເນື້ອທີ່ແຂວງວຽງຈັນ 95% ຈຳນວນ 11 ຕົວເມືອງທີ່ຂື້ນກັບແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ກວມເອົາ

Read more