ປູກຜັກກາດຂາຍ ລ້ຽງຄອບຄົວ ສ້າງລາຍຮັບຫຼາຍສິບລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ທາງຫ້ອງການກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ນຳໂດຍທ່ານ ຄຳໄພ ສີວັນນະລົມ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການສົ່ງເສີ່ມການປູກຜັກລະດູແລງ ແລະ ລະດູຝົນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງ ລົງໄປສຳຫຼວດຄອບຄົວຕົວແບບ ປູກຜັກກາດຂາຍເປັນສີ້ນຄ້າ ຢູ່ບ້ານເມືອງໝື່ນ, ກຸ່ມໂນນໄຮ, ເມືອງໝື່ນ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ຕາມການລົງຊຸກຍູ້ການປູກຜັກກາດຂາຍເປັນສີ້ນຄ້າໃນເຮືອນຮົ່ມກັນຝົນ ນັ້ນມີ 8 ບ້ານຄື: ບ້ານນ້ຳເພີນ 3 ຫຼັງ, ບ້ານ ນາໝໍ້ 3 ຫຼັງ, ບ້ານ ເມືອງໝື່ນ 3 ຫຼັງ, ບ້ານ ນ້ຳແພດ 3 ຫຼັງ, ບ້ານ ໂພນແສນ 2 ຫຼັງ, ບ້ານ ນາຕາດ 2 ຫຼັງ, ບ້ານ ນ້ຳຮອນ 3 ຫຼັງ, ບ້ານ ນາປ່າໄຜ່ 3 ຫຼັງ,

ຜ່ານການລົງສໍາຫຼວດສຳພາດຕົວຈິງ ຄອບຄົວ ຂອງທ້າວ ວຽງ ຢູ່ບ້ານໂພນແສນ ເມືອງໝື່ນ ແຂວງ ວຽງຈັນ ສາມາດປູກຜັກກາດຂາຍ ສ້າງລາຍຮັບສູ່ຄອບຄົວ 15,000,000 ກີບ( ສິບຫ້າລ້ານກີບ) ຕໍ່ປີ

ການປູກຜັກກາດສາມາດປູກຢູ່ໃນໄລຍະສອງເດືອນແລ້ວເອົາອອກຂາຍເປັນໝື່ນລະ 70,000 ກີບ ເຊີ່ງຈະມີແມ່ຄ້າມາຮັບຊື້ຢູ່ໃນສວນພ້ອມ, ອາຊີບປູກຜັກກາດຂາຍນີ້ ແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດປູກຜັກກາດມາແຕ່ ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ

ເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວທີ່ຂາຍຜັກກາດນີ້ແມ່ນສາມາດສົ່ງລູກຮຽນຈົບແລ້ວ 3 ຄົນແລ້ວ ພ້ອມທັງມີວິຊາອາຊີບເປັນພະນັກງານລັດ

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ວາງແຜນການຈະຂະຫຍາຍສວນຜັກກາດໃຫ້ກ້ວາງ ແລ້ວປູກຜັກໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບສູ່ຄອບຄົວອີກໃນປີຕໍ່ໜ້າ.

ຂ່າວ: ເມືອງໝື່ນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *