ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດຮ່ວມມືຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເມືອງວັງວຽງ

ພະນັກງານທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນຂະແຫນງການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງແຂວງວຽງຈັນຈຳນວນ 34 ຄົນ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດພື້ນຖານແຫ່ງອາຊີບ.

ການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີ 3 ຕໍາແຫນ່ງວຽກຄື: ການບໍລິການອາຫານ – ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ການອະນາໄມຫ້ອງພັກ ແລະ ການບໍລິການພາກສ່ວນໜ້າ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະດ້ານການບໍລການຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ເມືອງວັງວຽງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການເປັນທີ່ປະທັບໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ.

ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນດຳເນີນການຝຶກໂດຍທີມງານຄູຝຶກພາກທຸລະກິດກຸ່ມໂຮງແຮມ ແລະ ເຮືອນພັກເມືອງວັງວຽງ.

ນອກຈາກນັ້ນການຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຈໍານວນ 12 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ ໃນຕຳແຫນ່ງການບໍລິການອາຫານ – ເຄື່ອງດື່ມ, ການອະນາໄມຫ້ອງພັກ ແລະ ການບໍລິການພາກສ່ວນໜ້າ.

ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 ຫາ 19 ກັນຍາ 2018 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ພູວຽງ ສີໄກສອນຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງວັງວຽງ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ປັນຍາສິດ ບຸນສົງຄາມ ຫົວໜ້າກອງຝຶກອົບຮົມ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ສົມພັນ ສີສຸລາດ ປະທານກຸ່ມໂຮງແຮມ ແລະ ເຮືອນພັກເມືອງວັງວຽງ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະດ້ານການບໍລການ ຂອງພະນັກງານໃນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຈຳນວນ 500 ຄົນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຈຳນວນ 500 ຄົນ ໃນການກະກຽມເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານໃນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ.

ອົງການສະວິດຄອນແທັກໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນກຸ່ມໂຮງແຮມ ແລະ ເຮືອນພັກເມືອງວັງວຽງໃນການສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດພື້ນຖານແຫ່ງອາຊີບໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາທັກສະດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ (ໂຄງການລາວ / 029).

ໂຄງການລາວ / 029 ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານ ສ ປ ປ ລາວ, ລັດຖະບານປະເທດສະວິດເຊີແລັນ ແລະ ບຸກຊຳບວກ. ໃນຕອນທ້າຍຝຶກອົບຮົມຍັງໄດ້ມີການມອບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ້ນັກຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ພູວຽງ ສີໄກສອນ ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງວັງວຽງ ພ້ອມທັງໃຫ້ກຽດໂອລົມຕື່ມອີກ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *