ຄຊປປລ ແຂວງວຽງຈັນ ແກ້ໄຂບັນຫາໄພຫວ່າງງານໃນຖັນແຖວຊາວໜຸ່ມ

ເພື່ອເປັນການຈັດຫາງານ ແລະ ສົ່ງອອກແຮງງານໄປຕ່າງປະເທດແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທັງເປັນການສ້າງວິຊາຊີບ, ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມີວຽກເຮັດງານທຳ, ສາມາດສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ພ້ອມທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ໃນການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການເອົາລັດເອົາປຽບຈາກນາຍຈ້າງ

ໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປປລ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກົມພັດທະນາວິຊາຊີບສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປປລ ແລະ ບໍລິສັດໄອຈ໋ອບ ຈັດຫາງານ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຊອກວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມຜູ້ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ດ້ວຍການໂຄ ສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດຫາງານ, ການປະກອບອາຊີບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຊື້ຈ້າງແຮງງານ, ການໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມໄດ້ສະໝັກ ແລະ ສຳພາດເພື່ອໄປປະກອບອາຊີບໃນສາຂາຕ່າງໆຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດກໍ່ຄືນາຍຈ້າງ, ຜ່ານ ການສຳພາດສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ 9 ສະຫາຍ, ຍິງ 9 ສະຫາຍ ໄປອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ, 26 ສະຫາຍ, ຍິງ 17 ສະຫາຍ ໄປ ປະເທດເກົາຫຼີ ແລະ 26 ສະຫາຍ, ຍິງ 9 ສະຫາຍ ແມ່ນໄປອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດໄທ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ກໍໄດ້ມີການລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ປ່ອຍທຶນກູ້ຢືມແບບບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວໜຸ່ມ ຕົວແບບ ຈຳນວນ 1 ຄອບຄົວ ຢູ່ບ້ານແກ້ວກູ່ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ມູນຄ່າ 10.000.000 ກີບ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳ ລ້ຽງໄກ່ລາດ.

ຂ່າວໂດຍ: ນັກຂ່າວຊາວໜຸ່ມແຂວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *