ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະປັບປຸງ) ປີ2017 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຢືນຍົງ 2016-2025, ວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ແລະແຜນພັດທະນາສະຖິຕິລະບົບ 5 ປີ 2016-2020 ຂອງແຂວງ ວຽງຈັນ.

ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2018, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປຸງ) ປີ2017 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຢືນຍົງ 2016-2025, ວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ແລະແຜນພັດທະນາສະຖິຕິລະບົບ 5 ປີ 2016-2020 ຂອງແຂວງວຽງຈັນ.

ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຸວຽງທອງ ວົງຈຳປາ ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງຮອງເຈົ້າເມືອງໆວັງວຽງ, ມີທ່ານ ຄຳຫວັນ ພັນມະຫາ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະປະຈຳ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະຫ້ອງການ, ນາຍບ້ານ-ຄະນະບ້ານເທດສະບານເມືອງແລະພະນັກງານສະຖິຕິອ້ອມຂ້າງເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ແສງຈັນ ມະນີໄຊ ຫົວຫນ້າສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງວັງວຽງໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຈຸດປະສົງວ່າ: ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍສະຖິຕິດັ່ງກ່າວໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ວຽກງານສະຖິຕິ. ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກໍ່ຄືຂອງແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວແລະຢືນຍົງ ແຕ່ປີ 2016-2025 ແລະ ວິໃສທັດຮອດປີ 2030. ວຽກງານສະຖິຕິກໍ່ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ມີຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ, ທັນເວລາສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ວາງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກໍ່ຄືການຕິດຕາມການບັນລຸເປົ່າໝາຍຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ທ່ານ ສຸວຽງທອງ ວົງຈຳປາ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆວັງວຽງ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍສະຖິຕິ (ປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ່ 24/ສພຊ ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ ປີ 2017 ໂດຍຜ່ານລະບົບຈໍໂປແຈັກເຕີ ເພື່ອເປັນການແນ່ໃສ່ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໄດ້ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຫລັກການ, ລະບຽບການ-ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ, ວິທີການສ້າງສະຖິຕິທາງການ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງເປັນລະບົບ, ທັນສະໄໝ, ໜັກແໜ້ນ ແລະມີປະສິດທິພາບ, ພ້ອມທັງເປັນການເສີມສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພື້ນຖານການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິທົ່ວແຂວງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນແກ່ການຜະລິດ-ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຄ່ອຍກ້າວເຂົ້າຫາມາດຕະຖານສາກົນ ສ່ອງແສງເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຂວງເຮົາຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການສູງ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການເກັບກຳສະຖິຕິຢູ່ ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຫຍາກ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ,

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄຳຫວັນ ພັນມະຫາ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິ ປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແນະນຳແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຢືນຍົງ 2016-2025, ວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ຕື່ມອີກ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *