6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ແກ້ໄຂຄະດີແລ້ວ 260 ເລື່ອງ

ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ອຸດົມ ພົມມະລິນ ປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມາເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ I ໃນຄັ້ງວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018 ຜ່ານມາວ່າ :

6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ຄະດີຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຂັ້ນອຸທອນເຂົ້າມາສານປະຊາຊົນ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ສານປະຊາຊົນເຂດ ທັງ 3 ເຂດ ຂອງແຂວງວຽງຈັນ ມີທັງໝົດຈຳນວນ 410 ເລື່ອງ, ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ 260 ເລື່ອງຍັງຄ້າງ 150 ເລື່ອງ, ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈາກຄູ່ຄວາມໜື່ງສະບັບ, ໄດ້ຮັບຄຳສະເໜີ ແລະ ສົ່ງຂ່າວຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ທາງປາກເປົ່າ 4 ຄັ້ງ, ໄດ້ຮັບໂທລະສັບສາຍດ່ວນ 1ຄັ້ງ.

ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວມານັ້ນຍ້ອນມີແນວມີແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີກົດໝາຍເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາບັນຫາ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສານປະຊາຊົນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ແລະ ອີກຢ່າງໜື່ງ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມ ການເມືອງ – ແນວຄິດໃຫ້ບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນເຂດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິດ້ວຍຫຼາຍຮູບການເຊັ່ນ: ໄດ້ເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ພິພາກສາຄັ້ງທີ 9, ປະສານສົມທົບການນໍາແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານສານ ໄດ້ຈໍານວນ 4 ຄັ້ງ, ໄດ້ສົມທົບນໍາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ເນື້ອໃນການຮ້ອງ, ຄຳສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ພິຈາລະນາຄະດີຖືກຕ້ອງເປັນທຳນໍາໄປປະຕິບັດໄດ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງສານປະຊາຊົນ ມີຄຸນທາດການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຮັກສາໄດ້ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານຕຸລາການ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *