ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງມາດຕະຖານໂຮງງານຂ້າສັດ ແລະ ໂຮງສີເຂົ້າທົ່ວປະເທດ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018, ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງມາດຕະຖານໂຮງງານຂ້າສັດ ແລະ ໂຮງສີເຂົ້າ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ມະໂນຮັກ ຣາຊະຈັກ ຫົວຫນ້າກົມອຸດສາຫະກຳແລະຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ, ມີບັນດາທ່ານຮອງຫົວຫນ້າກົມ, ຫົວຫນ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ມະໂນຮັກ ຣາຊະຈັກ ຫົວຫນ້າກົມອຸດສາຫະກຳແລະຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຂື້ນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຊາດ ເຊິ່ງຕິດພັນໂດຍກົງຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ນຳເອົາປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ.

້ແຜນງານໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ເຊິ່ງຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂອງເຮົາ ກໍ່ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດຫຼາຍກົມ.

ແຕ່ໃນການເປີດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສະເພາະວຽກງານປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຂ້າສັດ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສິດແລະໜ້າທີ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາໂຮງງານອຸສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານສີເຂົາ.

ເພື່ອໃຫ້ສອດຄອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນແລະແນ່ໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຫັດຖະກຳ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ແລະກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສະນັ້ນບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງແລະ ສ້າງຂື້ນໃໝ່ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ຈະແຈ້ງ ແລະ ສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຕົວຈິງ

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ເປັນການດຶງດູດການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງ ຕັດຂັ້ນຂອດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ 4 ບຸກທະລຸ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນໄລຍະໃໝ່ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະກົນໄກການປະສານງານໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳແລະທັນສະໄຫມເທື່ອລະກ້າວ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ຄົງຄ້າງພົ້ນເດັ່ນແລະເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃນໄລຍະສະເພາະໜ້າແລະຍາວນັ້ນເປັນຕົ້ນ.

ຫລາຍແຂວງວັດຖຸດິບ(ສັດ)ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ, ການຊື້ຂາຍສັດຍັງຄຸ້ມຄອງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ, ຍັງມີໂຮງຂ້າສັດຫຼາຍແຫ່ງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ການຂົນສົ່ງຊີ້ນຫາຕະຫຼາດແລະບ່ອນຂາຍຊີ້ນສົດຢູ່ຕະຫຼາດຍັງບໍ່ທັນຮັບປະກັນດ້ານສຸຂາອະນາໄມໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍັງມີການລັກລອບນຳເຂົ້າຊີ້ນນອກລະບົບ.

ສຳລັບໂຮງງານສີເຂົ້າປະຈຸບັນ ກໍ່ເຫັນວ່າມີຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ລົງທຶນສ້າງຕັ້ງໂຮງງານສີເຂົ້າ ຂະໜາດໃຫຍ່ແລະທັນສະໄໝ ແຕ່ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນມີຫລາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນວັດຖຸດິບ ເຂົ້າເປືອກ ປ້ອນໂຮງງານບໍ່ພຽງພໍ ມີພໍ່ຄ້າຕ່າງປະເທດມາຊື່ເຂົ້າເປືອກຢູ່ພາຍໃນປະເທດໂດຍກົງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນເຕັມນັບແຕ່ວັນທີ 25-27/7/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *