ລ້ຽງເປັດຂາຍໄຂ່ ສ້າງລາຍໄດ້ ລ້ຽງຄອບຄົວ ຫລາຍກວ່າ 100 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນຮຽງ ຊາມຸນຕີ ອາຍຸ 53 ປີ ຢູ່ບ້ານ ເກີນເໜືອ ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເປັນອີກຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ສ້າງລາຍຮັບຈາກການລ້ຽງເປັດແມ່ພັນໄຂ່.

ທ່ານ ນາງ ບຸນຮຽງ ຊາມຸນຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ:

ຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ເຮັດອາຊີບປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການລ້ຽງໝູພັນຊີ້ນໃນຈຳນວນ 100ກວ່າໂຕ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 7 ປີ ແຕ່ມີລາຍຮັບພຽງເລັກນ້ອຍເຂົ້າໃນຄອບຄົວ,

ຈາກຈຸດນີ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຫັນມາເລືອກເອົາການລ້ຽງເປັດແມ່ພັນໄຂ່ເປັນອາຊີບ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງຕົນເອງກໍມີຄວາມມັກຮັກໃນການລ້ຽງສັດ.

ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍໄດ້ອາໄສທຶນຂອງຕົນເອງໄດ້ຊື້ເປັດແມ່ພັນໄຂ່ໃນຈໍານວນ 2000 ກວ່າໂຕເຂົ້າມາລ້ຽງ, ຜ່ານຈາກການລ້ຽງສັງເກດເຫັນວ່າມັນສາມາດສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມເຂົ້າໃນຄອບຄົວບໍ່ຕຳ່ກວ່າ 30ລ້ານ ກວ່າກີບຕໍ່ເດືອນຈາກການຂາຍໄຂ່.

ການເບິ່ງແຍງ ຮັກສາກໍບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງວິທີການລ້ຽງເຊັ້່ນ: ການຢອດຢາໃຫ້ເປັດແມ່ພັນໄຂ່ທີ່ນຳເຂົ້າມາລ້ຽງ, ໃຫ້ອາຫານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລວມທັງການບົວລະບັດຮັກສາເປັດແມ່ພັນໄຂ່ໄດ້ດີ.

ເປັດແມ່ພັນໄຂ່ທີ່ຊື້ເຂົ້າມາລ້ຽງແມ່ນໂຕໜຶ່ງ 30.000ກີບ ລ້ຽງມາໄລຍະໜຶ່ງສາມາດໄຂ່ໄດ້ມື້ໜຶ່ງເກັບໄຂ່ໄດ້ 40 ແຕະ ເຊິ່ງໃນການເກັບແມ່ນຈະແບ່ງເປັນສອງປະເພດ ໃນລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຄື: ໄຂ່ໜ່ວຍໃຫຍ່ແຕະໜຶ່ງ 30.000ກີບ ແລະ ໄຂ່ໜ່ວຍນ້ອຍຂາຍແຕະໜຶ່ງ 25.000ກີບ.

ມື້ໜຶ່ງສາມາດຂາຍໄດ້ປະມານ 900.000ກີບ ຫາ 1.000.000ກີບ ການຈໍາໜ່າຍແມ່ນໄດ້ສົ່ງຂາຍໃຫ້ແມ່ຄ້າທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງເລີຍ, ເປັດແມ່ພັນໄຂ່ສາມາດຜະລິດໄຂ່ກຳນົດພຽງສອງປີກໍຂາຍອອກໃນລາຄາໂຕໜຶ່ງ 15.000ກີບ ເຊິ່ງເປັນລາຄາຂາຍຍົກ,

ສໍາລັບຫົວອາຫານແມ່ນນໍາເຂົ້າມາຈາກບໍລິສັດຊີພີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊື້ ໃນລາຄາເປົາໜຶ່ງ 90.000ກວ່າກີບ, ມື້ໜຶ່ງຈະເກືອປະມານ 9ເປົາ, ນອກຈາກນີ້ ຂີ້ເປັນກໍສາມາຂາຍໄດ້ໃນລາຄາ 4000ກີບຕໍ່ເປົາ, ປັດຈຸບັນມີໜອງປາຢູ່ສອງໜອງສາມາດປ່ອຍປາປະມານ 10.000ກວ່າໂຕ ເຊັ່ນວ່າ: ປານິນ, ປາໄນ ແລະ ປາອື່ນໆ.

ສັງລວມແລ້ວຄອບຄົວຂອງເພີ່ນ ແມ່ນສາມາດສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຈາກການປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ມີລາຍຮັບປີໜຶ່ງ 100ລ້ານ ຫາ 150ລ້ານກວ່າກີບ.

ປັດຈຸບັນຄອບຄົວຂອງເພີ່ນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 7ຄົນ ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 2ຄົນ, ມີເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ 3ເຮັກຕາ, ມີເຮືອນຖາວອນ 2ຫຼັງ, ມີລົດໃຫຍ່ 2ຄັນ ແລະ ລົດຈັກ 4ຄັນ ພ້ອມດ້ວຍເງິນອີກຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອເປັນທຶນຮອນໃນຍາມສຸກເສີນ,

ໃນຕໍ່ໜ້າຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວຈະສືບຕໍ່ຍຶດໜັ້ນອາຊີລ້ຽງເປັດແມ່ພັນໄຂ່ ເພື່ອສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງຂາຍຕ່າງແຂວງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *