ປະຊາຊົນ 22 ບ້ານຂອງເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບທຶນ ບ້ານລະ 30ລ້ານກວ່າກີບ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່.

ພິທີມອບ – ຮັບ ທຶນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 22 ບ້ານຂອງເມືອງໝື່ນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ (ວັນທີ 20 ທັນວາ 2017) ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານນາຕາດ ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ.

ເປັນກຽດຂຶ້ນມອບ ໂດຍທ່ານ ສົມຈັນ ຈັນທິລາດ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານແຂວງວຽງຈັນ ຕາງໜ້າຮັບ ນາຍບ້ານ 22 ທົ່ວເມືອງ,ມີວິຊາການຂະແໜ່ງປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ,ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບກອງທຶນຂັ້ນບ້ານ,ພໍ່ແມ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ການມອບທຶນໃນເທື່ອນີ້ແມ່ນໄດ້ຈາກໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຢືນນານ ຈຳນວນບ້ານລະ 30ລ້ານກວ່າກີບ ຫລື 4.000 ໂດລາ ເພື່ອນຳເອົາທຶນດັ່ງກ່າວມາມອບໃຫ້ບ້ານ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທຶນຮອນໃນການທຳການຜະລິດ.

ທ່ານ ສົມຈັນ ຈັນທິລາດ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານແຂວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຢືນນານໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຄານໂລກ, ລັດຖະບານແຝງລັງ ແລະ ທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານລາວ ເຊິ່ງເມືອງໝື່ນກໍ່ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 6 ເມືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນດັ່ງກ່າວ ເພາະເມືອງໝື່ນມີປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ (ພູເຍີຍ) ທີ່ຮັບຮອງແລ້ວຈາກລັດຖະບານລາວ ເຊິ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ 38,970 ເຮັກຕາ,ກວມເອົາ 4 ເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍ ມີ 22 ບ້ານເປົ້າໝາຍ.

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ກູ້ຍືມໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າກວ່າທະນາຄານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳປູກຝັງລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ອື່ນໆ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳແບບຄົງທີ່ ຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບຊະຊາຍ ທີ່ເປັນການຕັດໄມ່ທຳລາຍປ່າ. ສະນັ້ນພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຍາດແຍ່ງເອົາແຫຼ່ງທຶນ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ນີ້ມາໃຫ້ ບ້ານລະ 4.000 ໂລດາ ບວກກັບເງິນທີ່ມອບໄປແລ້ວ ເປັນເງິນ 8.000 ໂດລາຕໍ່ບ້ານ.

ໂດຍ : ແຫວນຄຳ ນັກຂ່າວ-ເມືອງໝື່ນ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *