6 ເດືອນທຳອິດ 2017, ເສດຖະກິດເມືອງແກ້ວອຸດົມ ຂະຫຍາຍຕົວ 11.03% ລື່ນປີທີ່ຜ່ານມາ 0,13%

          ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງແກ້ວອຸດົມ ຄັ້ງທີ 5 ສະໄໝທີ VI ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 19 ຕຸລາ 2017 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ເມືອງດັ່ງກ່າວ. 

          ທ່ານ ວິລະວຸດ ປະກິດ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆແກ້ວອຸດົມ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງເມືອງແກ້ວອຸດົມ ເສດຖະກິດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 11,03% , ລື່ນປີຜ່ານມາ 0,13% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ບັນລຸໄດ້ທັງໝົດ 216 ຕື້ກວ່າກີບ ເພີ່ມຂື້ນ 21 ຕື້ກວ່າກີບ ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ ໄດ້ຜູ້ລະ 11 ລ້ານກວ່າກີບ ຫຼື 1,385 ໂດລາສະຫະລັດ ລື່ນປີຜ່ານມາ 47 ໂດລາສະຫະລັດ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມທິດກະສິກຳຕິດພັນກັບອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການບໍລການເທື່ອລະກ້າວ

          ການລົງທຶນຕ່າງໆທັງໝົດ 31 ໂຄງການ ມູນຄ່າທັງໝົດ 31 ຕື້ກີບ ແລະ 85.783 ໂດລາສະຫະລັດ; ວຽກງານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ສາມາດປູກເຂົ້າໄດ້ 1.504 ຮຕ ເທົ່າກັບ 81% ຂອງແຜນການປີ, ຜົນຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ 6.762 ໂຕນ, ເທົ່າກັບ 93% ຂອງແຜນການປີ, ສະເລ່ຍເຂົ້າເປືອກໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ຜູ້ລະ 355 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ລວມຍອດຜະລິດຕະ ພັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 30 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 53% ແລະ  ມູນຄ່າຈໍາໜ່າຍທັງໝົດ 35 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 53% ຂອງແຜນການປີ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 997 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 94 ກວ່າ% ຂອງແຜນການປີ, ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 2.995 ລ້ານ ( 2 ຕື້ 9 ຮ້ອຍລ້ານກວ່າກີບ ) ເທົ່າກັບ 45,11 % ຂອງແຜນການປີ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ, ຈ່າຍອຸດໜູນຕ່າງໆ, ຈ່າຍເງິນບໍລິຫານຂອງລັດ, ຈ່າຍດັດສົມ – ສົ່ງເສີມ ແລະ ຈ່າຍບໍາເນັດບ້ານ

          ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຂອງນັກຮຽນ ເທົ່າກັບ 81,72% ທຽບໃສ່ສົກຮຽນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 0,4% , ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິເທົ່າກັບ 69,05% ທຽບສົກຮຽນຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 2,85% , ອັດຕາເລື່ອນຊັ້ນ ມ5 – ມ7 ເທົ່າກັບ 94,44% ທຽບໃສແຜນການປີຫຼຸດລົງ 1,16% ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ມ5 – ມ7 ເທົ່າກັບ 0,46% ທຽບໃສ່ແຜນການປີເພີ່ມຂື້ນ 0,54% , ອັດຕາປະລະການຮຽນ ມ5 – ມ7 ເທົ່າກັບ 5,09% ທຽບໃສ່ແຜນການປີເພີ່ມຂື້ນ 3,1% ແລະ ສາມາດ ປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງທົ່ວເມືອງເປັນເມືອງທີ2 ຂອງແຂວງວຽງຈັນ ຢ່າງເປັນທາງການ,

          ມາຮອດປະຈຸບັນມີບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາລະນະສຸກທັງໝົດ 25 ບ້ານ, ບ້ານວັດທະນະທຳ ທັງໝົດ 21 ບ້ານ, ມີຄອບຄົວວັດທະະທຳທັງໝົດ 3,224 ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານແມ່ຍິງ 3 ດີ 25 ບ້ານ. 

          ສຳລັບທິດທາງລວມ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມຕົ້ນ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ເມືອງແກ້ວອຸດົມຈະສືບຕໍ່ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕ ສະເລ່ຍ 11,09 % ຕໍ່ປີ, ສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ ຕິດແໜ້ນກັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຈະເລັ່ງໃສ່ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 

          ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາກິດຈະກຳ ໃນແຜນງານສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ເຊື່ອມຕໍ່ 4 ເມືອງທົ່ງພຽງດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນັກລົງທຶນ, ພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ໄປພ້ອມກັບການປັບປຸງ – ຂະຫຍາຍເຮືອນພັກ, ໂຮງແຮມ, ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອຮັບຮອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແຂກລະດັບສູນກາງ, ບັນດາແຂວງ ທີ່ມາຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ມາທ່ອງທ່ຽວ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກສົ່ງເສີມໃຫ້ເອກະຊົນລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການຄ້າ, ຫັດຖະກຳ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນທັງຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ປັບປຸງການບໍລິຫານຂອງລັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານເພື່ອບໍລິການປະຊາຊົນ, ນັກທຸລະກິດໃຫ້ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຕ້ອງພັດທະນາດ້ານແນວຄິດ, ດ້ານວິຊາການ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ, ປັບປຸງກໍ່ສ້າງ – ບໍາລຸງອົງການການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາ, ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ, ການປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ – ຍ້ອງຍໍ ຕາມຄຳຂວັນ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *