ສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງວຽງຈັນ ລົງສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຫັດຖະກຳຕໍ່າຫູກ

ເພຶ່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມແຮງງານນອກລະບົບ ປີ 2018, ອີງຕາມທິດທາງແຜນ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງວຽງຈັນ ປະຈຳປີ 2018 ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງໂຄງການສົ່ງ, ເສີມຄວາມສະເໝີພາບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃຫ້ແກແຮງງານໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ, ເພຶ່ອປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງວຽງຈັນ ໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 07 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຫ້ອງການບ້ານໆ ໜອງປຸ່ງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ. ສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ລົງສົມທົບກັບສະຫະພັນກຳມະບານເມືອງໂພນໂຮງ, ຫ້ອງການແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໆ ໜອງປຸ່ງ, ບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ເພຶ່ອລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມແຮງງານນອກລະບົບ,

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບົວລຳແພງ ວາງປະດິດ ຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງວຽງຈັນ ທັງເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມແຮງງານນອກລະບົບ, ທ່ານ ສາຄອນ ແກ້ວສຸວັນ ປະທານສະຫະພັນກຳມະບານເມືອງໂພນໂຮງ, ທ່ານ ສຸວັນທາ ເພັງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເມືອງໂພນໂຮງ, ມີນາຍບ້ານ – ຮອງນາຍບ້ານ, ມີຫົວໜ້າກຸ່ມບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ 60 ກ່ວາຄົນ.

ທ່ານ ບົວລຳແພງ ວາງປະດິດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມແຮງງານນອກລະບົບແມ່ນເພຶ່ອຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານອກລະບົບທິ່ດ່ອຍໂອກາດ, ເປັນການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີອາຊີບຄ້າຍຄືກັນ, ເພຶ່ອສ້າງອາຊີບທີ່ມີຄວາມຢືນຍົງ, ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ທັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ມີວິຊາອາຊີບທິ່ໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມເພຶ່ອໃຫ້ມີສ່ວນໃນການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານໃນຫລາຍໆ ດ້ານທິ່ພົວພັນເຖິງການຈ້າງງານລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.

ທ່ານ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ ຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຕົນເອງໃນການນໍາໃຊ້ແຮງງານໄດ້ກຳນົດໃວ້ໃນການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ, ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມເປັນຕົ້ນ.

ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຂື້ນ ໂດຍໃສ່ຊື່ກຸ່ມວ່າ ກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກບ້ານໜອງປຸ່ງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັກເອກະພາບກັນເລືອກເອົາຫົວໜ້າກຸ່ມ – ຮອງກຸ່ມຂື້ນ

ໂດຍຕົກລົງເລືອກເອົາ ທ່ານ ນາງ ໂສພາ ເປັນຫົວໜ້າ,

ທ່ານ ນາງ ຄຳຮູ້ ເປັນຮອງ ແລະ ໄດ້ເລືອກເອົາຄະນະ 03 ທ່ານ.

ໃນກຸ່ມຫັດຖະກຳຕໍ່າຫູກບ້ານໜອງປຸ່ງແມ່ນມີສະມາໃນກຸ່ມທັງໝົດ 50 ສະຫາຍ, ມີ 02 ບ້ານຄື: ບ້ານໜອງປຸ່ງ ແລະ ບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ.

ຂ່າວ: ໄຊປັນຍາ

Leave a Reply