ປະຕູໄຊ ກາຍເປັນສີຟ້າ ໃນວັນເດັກໂລກ

ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2018 – ທີ່ຜ່ານມາ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນເດັກໂລກ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ ‘ປ່ຽນເປັນສີຟ້າ ສຳລັບເດັກທຸກໆຄົນ’ ‘Go blue for every child’ ທ່ານລັດຖະມົນປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ (ຄຊກມດ) ພະນະທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ແລະ ທ່ານ ດຣ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ພ້ອມກັນເປີດໄຟສີຟ້າສ່ອງໃສ່ປະຕູໄຊ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດສິດທິຂອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ.

ວັນທີ 20 ເດືອນພະຈິກ ແມ່ນ ວັນທີ່ສະພາສິດທິມະນຸດຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ສົນທິສັນຍາສິດທິເດັກ (CRC) ເຊີ່ງເປັນເຫດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ຍັງເປັນການທົບທວນສີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວຽກງານທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເດັກທຸກຄົນ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພະນະທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ‘ວັນເດັກໂລກໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງເດັກເຊິ່ງເປັນບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍຂອງການພັດທະນາ.

ພວກເຮົາທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມ ລວມທັງລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ໝົດທຸກຄົນ ແມ່ນ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນສົ່ງເສີມສິດທິຂອງເດັກໃຫ້ມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ, ຖ້າພວກເຮົາສ້າງໃຫ້ເດັກໄດ້ມີໂອກາດທີ່ດີ ເດັກທຸກຄົນຈະມີພັດທະນາການ ຕາມທ່າແຮງຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ

ວັນເດັກໂລກ ແມ່ນເຫດການ ສຳຄັນໃນທົ່ວໂລກ ‘ສໍາລັບເດັກ ໂດຍເດັກເປັນເຈົ້າການ’ ຊື່ງເດັກທົ່ວໂລກຈະຮ່ວມກັນ ເປັນເຈົ້າການໃນການຊ່ວຍເດັກດ້ວຍກັນ ແລະ ສະເໜີຄຳເຫັນເພື່ອສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານ ດຣ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ‘ໃນປີນີ້, ທົ່ວໂລກໄດ້ມາຮ່ວມໃຈກັນໃນວັນເດັກໂລກ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງໂລກທີ່ເດັກທຸກໆໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ມີຄວາມປອດໄພຈາກອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດບັນລຸຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມທີ.

ຖ້າພວກເຮົາ ເບິ່ງສະຖານະພາບຂອງ ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ເຫັນ ວ່າ: ໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າຫຼາຍຢ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ໃນນີ້ລວມທັງ ອັດຕາການມີຊີວິດລອດຂອງເດັກ, ການຂາດສານອາຫານເດັກ ແລະ ເດັກຫຼາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຍັງມີເດັກຈຳນວນໜື່ງ ທີ່ຍັງທຸກຍາກຂາດເຂີນ ເຊີ່ງເດັກເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອັນຮີບດ່ວນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂອກາດນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ, ເດັກກໍເປັນເຈົ້າການເຮັດວຽກງານກັບເດັກດ້ວຍກັນ ລວມທັງສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເດັກປະເຊີນຢູ່ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ທຸກທ່ານໃນສັງຄົມໃຫ້ຮັບຮູ້ແລະມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ.

ທຸກໆຄົນຍັງສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການປ່ຽນເປັນສີຟ້າ Go Blue ໂດຍການລົງນາມໃນຄໍາສະເໜີຂອງເດັກທີ່ ຕໍ່ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ເພື່ອການສົ່ງເສີມສິດທິເດັກເປັນນື່ງໃນບັນດາວຽກບູລິມະສິດຂອງທຸກຄົນຄົນ

Leave a Reply